Susanne Hedman är en finlandssvensk filmare och regissör. Hon är utbildad medianom från Yrkeshögskolan Novia. Hon är verksam i Vasa, Finland, och gör främst korta fiktionsfilmer och dokumentärer. Tidigare har hon också jobbat med videokonst och konstfoto. 

Susanne är grundande styrelsemedlem i Filmkollektivet Ekta rf, som producerar rörliga bilder av olika slag. Susanne var även initiativtagare till A Bigger Heart, ett fortgående mångkulturprojekt.

Viktigt för Susanne är miljöfrågor, diversitet och integration samt jämställdhet.

 

 

Fotograf: Martin Karlsson, 2006.